Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Usługobiorca zwany dalej użytkownikiem.
 2. Serwis Moja Kaplica dalej zwany serwisem.
 3. Serwis powstał w celu tworzenia grup modlitewnych, intencji modlitewnych oraz informowania innych użytkowników o swojej modlitwie. Korzystanie z serwisu w innych celach jest zabronione.
 4. Umowa zostaje zawarta w momencie założenia konta przez użytkownika.
 5. Umowa może zostać zerwana przez użytkownika w każdym momencie. Z chwilą, gdy użytkownik przestaje korzystać z usług w serwisie, umowa rozwiązuje się automatycznie.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

  Nieodpłatne usługi:

 1. Użytkownik może utworzyć konto.
 2. Użytkownik może utworzyć grupy modlitewne.
 3. Użytkownik może usuwać stworzone przez siebie grupy modlitewne.
 4. Użytkownik może utworzyć intencje modlitewne w swojej grupie lub intencję dostępną dla wszystkich użytkowników. Wszystkie intencje tworzone w grupie modlitewnej widoczne są dla użytkowników spoza grupy.
 5. Użytkownik może usuwać stworzone przez siebie intencje modlitewne.
 6. Za pomocą przycisku modlitwy, użytkownik może powiadomić innych twórców intencji modlitewnych, że modli się w danej intencji.
 7. Użytkownik może dodawać lub usuwać ze swoich grup modlitewnych intencje innych użytkowników.
 8. Użytkownik może dodawać lub usuwać ze swoich grup modlitewnych innych użytkowników.
 9. Użytkownik może zgłaszać naruszenie regulaminu przy użyciu przycisku „Zgłoś”, który znajduje się przy każdej treści tworzonej przez użytkowników.

§ 3 Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wszelka działalność użytkownika w ramach serwisu nie może naruszać przepisów prawa, ani zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 3. W szczególności zabronione jest publikowanie przez użytkownika treści:
  • Treści sprzecznych z prawem np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione.
  • Treści pornograficznych.
  • Treści obrażających uczucia religijne oraz treści uznawanych za obraźliwe.
  • Materiałów reklamowych.
 4. W razie naruszenia regulaminu właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia treści stworzonych przez użytkownika oraz usunięcie konta użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu przeprowadzenia prac technicznych, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub polepszenia funkcjonowania serwisu.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca musi posiadać połączenie internetowe.
 2. Usługobiorca musi posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą obsługiwanie plików HTML, CSS oraz JavaScript.

Regulamin: